ARITMA SEKTÖRÜ

Arıtma tesislerinde çökeltme ünitesinin dibinde biriken sulu çamurlar, basınç altında, suyundan ayrılarak kek haline dönüştürülmek üzere pompayla filtre prese basılır. Oluşan çamur keki katı atık olarak uzaklaştırılmakta, filtre pres süzüntü suyu dengeleme havuzuna geri gönderilmektedir. Arıtma sektöründe kurduğumuz ve işletmesini yaptığımız çamur susuzlaştırma sistemlerinde, yıllardır edindiğimiz tecrübeler ve çalışmalar neticesinde yüksek verimde kuruluk elde edilmektedir. Bu verimi elde etmenin başlıca etkenlerinden birisi çamur şartlandırmayı doğru yapmaktır. Bunun için uygun dozlama sistemleri belirlenerek uygun kimyasallar yardımıyla doğru dozlama miktarları hesaplanır ve bu hesaplamalar saha ortamında uygulanarak filtrepreslerden %35’in üzerinde kuru madde elde edilir. Bu kuruluk miktarları %42’lere kadar da çıkabilmektedir. Diğer susuzlaştırma sistemleriyle karşılaştırıldığında işletmelerin çamur kurutma, yakma ve nakliye için ödedikleri bedeller büyük oranda düşüş göstermekte ve aynı zamanda endüstri ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.