MİKSERLER ve YOĞUNLAŞTIRICILAR

FLOKÜLATÖR

Koagülant ve Kimyasalların su ile karıştırılması AES Mikser ve flokülatörleri ile gerçekleştirilebilir. Tüm tahrik grupları, motor, redüktör, ve genel proje uzun ömürlü ve güçlü bir yapıya sahiptir. Mikser ve flokülatörler kaplamalı (lastik, teflon, rilsan vb..) karbon çelik veya boyalı karbon çelik, galvaniz kaplamalı karbon çelik veya paslanmaz çelik malzemeden üretilebilir. Tüm bu seçimler, prosese uygun olarak AES tarafından yapılabilirler.

MIXERS

AES iki tip mikser üretmektedir.
a) Inline mikserler(statik mikser)
b) Kanatlı tip mikserler

Sabit kanatlı mikserler yine inceltme ve karıştırma proseslerinde çok yaygın olarak kullanılan ekipmanlardır. Motor, redüktör Fan ve şaft dan oluşan bu ekipmanların seçimi prosese uygun ve uzun ömürlü olarak en uygun boyutlandırılması yine AES tarafından yapılmaktadır. Inline mikserler veya daha çok statik mikser diye anılan ekipmanları, sıvı gaz gibi fazların inceltilmesi veya karıştırılması işlemlerinde kullanılır.

Mikserler temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur:

  1. Motor
  2. Redüktör
  3. Kaplin
  4. Mil
  5. Fan

YOĞUNLAŞTIRICILAR

Çamur yoğunlaştırma sistemleri, tesisinizde oluşan çamuru daha konsantre hale getirmek ve dolayısıyla daha küçük çamurla uğraşmak için kullanılır. Katı madde konsantrasyonu yoğunlaştırma sonunda yaklaşık 25 kat artabilir. Yoğunlaştırma işlemi yüzdürme ve çöktürme gibi metotlarla yapılabilmektedir. Yoğunlaşma sonrasında hacmi azalan çamurun susuzlaştırma maliyeti de azalır. Çamur yoğunlaştırıcısının projelendirmesinde önemli olan parametreler şunlardır: çamurun tipi, yoğunlaştırılacak çamurun konsantrasyonu, stabilitesi, kimyasal arıtma ihtiyacı, konsantre çamurun pompalanması, ilk yatırım ve işletme maliyeti, kesikli veya sürekli bir sistem olup olmadığı. Yoğunlaştırmada özellikle ağırlıklı çökeltme iyi sonuçlar vermektedir. Çökeltimin hızlandırılması için kimyasal koagülantlar ilave edilebilir