MADEN SEKTÖRÜ

AES kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa süre içinde Maden sektöründe bir çok başarılı çalışmaya imza atmış ve Türk Madenciliğinin hizmetine sunmuştur. Ayrıca Türkiye’de hiçbir firmada olmayan saha test çalışma düzenekleri ile ARGE konusunda da bir çok çalışma yapmıştır. Özellikle maden sektöründe susuzlaştırılacak çamur karakterinin farklı özelliklerde olmasından dolayı yaşanan sıkıntıları göz önüne alan AES, sahip olduğu test düzenekleri ile çamur susuzlaştırma tesisi kurulmadan kesin verilere ulaşarak en doğru ekipmanın boyutlandırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bu yapılan çalışmalar firmaların doğru yatırım gerçekleştirmesi için çok önemli avantajlar ve bilgiler sağlamaktadır. Madencilik sektörü uygulamalarında daha yüksek oranlarda katı konsantrasyonu gerektiği durumlarda filtre pres sistemi ile küçük oynamalar yapılarak %40-45′lere varan oranlarda katı yüzdesi elde edilebilmektedir. Filtre presler sayesinde maden sektöründe yüklü maliyetleri olan baraj sistemi ortadan kaldırılmış olup, çevre kirliliğinin de önüne geçilmiştir. Filtre presler ile yapılan susuzlaştırma işlemleri sonucunda büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlanmaktadır.