TARİHÇE

2001 yılında çamur susuzlaştırma ekipmanları imalatı alanında dünya firması olmayı hedefleyerek kurulan AES, kuruluşundan bu güne kadar ulaştığı referanslarla Türkiye'nin belli başlı tüm sektörlerine hizmet vermektedir. Uygun seçilmemiş ve yeterli kalite düzeyinde olmayan standart dışı ekipmanların, ne kadar iyi projelendirilmiş olursa olsun, tesislerinin verimlerini olumsuz yönde etkilediği, gereksiz enerji sarfiyatına neden olduğu ve hatta tesisin çalışmasını bile engellediği yadsınamaz gerçeğinden yola çıkarak ve hemen hemen tamamı taahhüt şirketi niteliğindeki benzerlerinden farklı olarak AES, arıtma tesislerini iyi tanıyan, ürettiği ekipmanın amacını ve fonksiyonlarını çok iyi bilen ve deneyimlerini bir çok çalışan tesisle kanıtlamış, üretim ve işletme mühendislerinden oluşan kadrosu ile, Türkiye'de ve dünyada filtre pres konusunda uzmanlaşmayı hedefleyerek yola çıkan ve sanayici niteliği ile uygulayan ilk kuruluştur. Bu çerçevede AES. Kurtköy Sanayi Mahallesindeki, 2500 m2 kapalı, toplam 3000 m2 alanlı üretim tesislerinde 11'i beyaz yakalı toplam 40 kişilik personeli ile filtre pres, belt pres,ince ızgaralar ve diğer çamur susuzlaştırma yardımcı ekipmanlarını üreterek, doğrudan tüketiciye olduğu gibi, diğer arıtma taahhüt firmalarına da hizmet sunmaktadır. AES kuruluşundan bugüne kadar geçen kısa süre içinde Maden, Kimya, Elektroliz, Galvaniz, Şeker, Mermer, Porselen, Kil, Kaolin ve Arıtma gibi bütün sektörlere ekipman satmış ve başarıyla çalıştırarak devreye almıştır. AES nin bundan sonraki en birincil hedefi deneyimli kadrosu ile global bir dünya firması olmak ve tüm dünyadaki rakipleriyle rekabet gücünü arttırmaktır.