BELT PRES

BELT PRES
Çamur susuzlaştırma prosesinde yüksek debilerde ve sürekli çalışma istenildiği durumlarda belt presler en iyi çözüm olarak sunulmaktadır. Diğer susuzlaştırma ekipmanlarına nazaran düşük ilk yatırım maliyeti ve düşük işletme maliyetleri belt preslerin avantajlı yönleri olarak ortaya çıkmaktadır. AESP serisi belt presler 4 farklı boyutta üretilerek firmaların çamur susuzlaştırma sorunlarına en ekonomik çözümü sunmayı amaçlamaktadır.
 
AES Belt presleri bir çok farklı çamurda kullanılmaktadır;
 • Biyolojik ve kimyasal çamurlar
 • Entegre et tesisleri atıksuları
 • Kağıt Endüstrisi
 • Meyve İşleme Tesisleri
 • Tavukçuluk Sektörü
 • Deri endüstrisi atıksuları
 • Maden sanayisinde cevher zenginleştirme işlemleri
 • Gıda endüstrisinde
 • Cam endüstrisinde
 • Kağıt endüstrisinde
 • Mısır işleme endüstrisinde
Avantajları:
 • Kek hacminin azalmasından dolayı nakliye bedellerinin düşürülmesi
 • İşletmede çamur susuzlaştırma alan ihtiyacı açısından tasarruf
 • Kesintisiz çalışmada personel ihtiyacının olmaması
 • Düşük yatırım, işletme ve bakım maliyeti

AES BELTPRESLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
 
AES üretimi belt presler içerdikleri konstrüksiyonda temel olarak 4 ana susuzlaştırma kademesinden oluşurlar. Pres dahilindeki bu bölgeler ise ilk susuzlaştırma kademesi, kek kalınlığını ayarlama kademesi, düşük basınçla susuzlaştırma kademesi ve yüksek basınçlı susuzlaştırma kademesidir.
Susuzlaştırma verimi açısından ilk susuzlaştırma kademesinin önemi büyüktür. Bu kademede homojen yayılamayan çamur belt filtre presin çıkış kuruluk değerlerini ve kapasite değerlerini etkileyecektir. Şartlandırma işlemi sonucunda tane büyüklükleri artmış ve suyunu kolaylıkla bırakabilir yapıdaki çamurun, bu bölümde belt pres beltinin üzerine homojen olarak yayılabilmesi için, belt ile temas eden yüzeyler belte zarar vermeyecek plastik malzemeden oluşan, sıcak daldırma galvaniz korumalı bir giriş düzeneği mevcuttur. Flokülasyon prosesi istenilen düzeyde tamamlanmış çamur, suyunun çok ciddi bir bölümünü ilk susuzlaştırma bölümünde bırakır. Bu gerçekten hareketle AESP serisi beltpreslerin ilk susuzlaştırma bölümünün kapasitesi büyük dizayn edilmiştir. Genellikle, çamura uygulanan basınç, belt gerginliği ve tambur çaplarına bağlıdır. Büyük çaplı tamburlar, uzun süre ile düşük basıncın çamura uygulanmasını sağlar. Küçük çaplarda ise olay tam tersine olup; kısa sürede, yüksek basınç uygulanır. Tamburların yerleşimleri ve beltlerin tamburları sarma açıları da proses açısından son derece önemlidir. Ön susuzlaştırması yapılmış yumuşak çamur, doğrudan yüksek basınca dayanabilecek sağlamlıkta değildir. Bu nedenle AESP serisi belt preslerin yüksek basınç kademeleri büyük çaplı tamburlarla başlatılmıştır. Bu kademede bulunan 2 adet perfore tambur ile çamura uzun süreli düşük basınç uygulanmış olur. Perfore tamburlardan da geçen çamur artık daha yüksek basınç uygulanmaya hazır hale getirilmiştir. AESP serisi belt preslerde tambur çapları çıkışa doğru belirli bir düzen içinde küçültülerek, basınç göreceli olarak arttırılır. Emsal olarak sunulan birçok belt preslerde bu özelliğin olmadığına, tambur çaplarının hemen hemen aynı olduklarına dikkatinizi çekmek isteriz. İlk bakışta göze batmayan bu fark, son derece önemlidir. Kek kalınlığını ayarlama kademesinde homojen bir kalınlığa getirilmiş çamur, düşük basınç ile sıkma kademesindeki tamburlardan geçerken, farklı düzlemlerde parçalanır ve yüksek basınç ile sıkma kademesinde artan basınçla sıkılarak istenen katı madde oranında kek elde edilir. AESP belt preslerinin her kademesinde elde edilen filtrat, ayrı ayrı toplama tavaları aracılığı ile toplanarak, PVC borulama vasıtası ile uzaklaştırılırlar. Susuzlaştırma operasyonundan süzülen su drenaj kanallarına tasfiye edilir.
 
AES BELT PRESLERİNİN TEKNİK DETAY ÖZELLİKLERİ
 1. Kek kalınlığını ayarlama 4 adet
 2. Sıkma tamburları 4 adet
 3. Gergi tamburları 2 adet
 4. Tahrik tamburları 2 adet
 5. Bant düzeltme tamburları 2 adet
 6. Dönüş tamburları 2 adet
Toplam 18 adet
 
Tamburların Malzeme Özellikleri;
Perfore Tamburlar                = Sıcak daldırma galvaniz veya paslanmaz çelik,
Diğer sıkıştırma Tamburları  = Rilsan kaplı St 37
Gergi Tamburları                   = Rilsan kaplı St 37
Tahrik ve Yön Tamburları      = Lastik kaplı St 37
Sıkıştırma tamburlarında kullanılan rilsan malzeme hem mukavemet hem de çamurun yapışmaması açısından çok iyi performans göstermektedir. AESP belt presleri, ayarlanabilen ve paralel hareket eden 2 adet belt germe cihazı ile teçhiz edilmiştir. Sistemde çalışan beltler pnömatik germe silindirleri ile otomatik olarak gerilirler. Bu silindirler, pnömatik piston tarzında olmayıp, 10 bar basınca dayanıklı hava yastıklarıdır. Bu sistemde kullanılan hava yastıklarının en büyük özelliği en küçük basınç farklarının bile hissedilip giderilmesidir. Sistemde konulan germe cihazları presin her iki yanında olup, senkronize hareket eden germe silindirleri kayar mesnetlerine bağlı iki adet dişli ile, şaseye monteli kremayer dişliler üzerinde paralel olarak hareket ederler. Gergi silindirlerinin hareketleri endüktif proximity switchlerle otomatik olarak sınırlandırılmıştır. Sistem için gerekli basınç AESP serisi belt preslerde 100 lt/dak – 8 bar, kapasitede bir kompresörle sağlanmaktadır. Çamura uygulanan basınç, belte tatbik edilen basıncın değiştirilmesi ile kolaylıkla ayarlanır. AESP Belt filtrelerinde beltlerin kaymasını engelleyici pnömatik yönlendirme sistemi bulunmaktadır. Beltlerin kayması bu sistem içinde sürekli kontrol içindedir. Alt ve üst beltlerin yanal kaçıklıkları, proximity sensörleri ile kumanda edilen, tek taraftan oynak, diğer taraftan kayar mafsallı iki adet pnömatik silindir aracılığı ile önlenir. Genel prensip olarak bir belt filtrenin çalışma verimi üzerinde çalışmakta olan filtre bantlarının temizliğine bağlıdır. Bu nedenle AESP belt filtreleri en ileri seviyede belt temizliği yapabilen BANT YIKAMA SİSTEMİ ile donatılmıştır. Yıkama sistemi alt ve üst belt için ayrı olmak üzere 2 adettir. AESP serisinde kullanılan belt yıkama düzeneği, bu presler için geliştirilmiş özgün dizayn olup, tek hat üzerinde çizgi halinde basınçlı su püskürtülmesini temin eden nozullarla donatılmışlardır. Bandın bir yüzünde su püskürtme düzeni, diğer yüzünde de toplama düzeni olmak üzere iki parçadan oluşan bu sızdırmaz sistemde kullanılan nozullar self cleaning tip olup, dış müdahale olmadan kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahiptir.
Belt Filtre Motor Redüktör Grubu Özellikleri
AESP serisi belt presler kademesiz olarak 1,2-4,8 devir/dakika arasında ayarlanabilen, konverterler ile tahrik edilmektedir. Sistem dahilinde verilen lokal kontrol panosu üzerindeki potansiyometre sayesinde Çöktürme havuzundan gelecek olan çamurun özelliklerine göre, belt hızı belt presler çalışırken değiştirilebilir. Beltfiltrepres bantları üzerinde oluşan çamur, çıkışta banda olan baskısı pnömatik olarak ayarlanan ve uygun gerginlikte tutulan plastik malzemeden mamul sıyırıcılarla banttan sıyrılarak, konveyör üzerine boşaltılırlar. Sıyırıcıların eğimi, boşaltma noktası konumuna göre ayarlanabilir.
Sistemde kullanılan tüm yataklar; ağır hizmet tipi oynak makaralı, keçeli, dış etkilere kapalı ,toz korumalı,gres yağlamalı, minimum 100,000 çalışma saatine sahip, ayrıca tüm yataklar suyun ulaşamayacağı, şasenin dış kısımlarına monte edilmiş olmalarına rağmen, suya karşı korumalıdırlar.
Belt Özellikleri
 
Susuzlaştırılmak istenen çamur karakterine ve bu çamurun şartlandırma sonuçlarına göre belirlenen, her ikisi de aynı malzemeden mamul (polyester, polipropilen vb) 2 adet belt vardır. Bu beltler, silindirler üzerinde kolaylıkla hareket edebilecek esneklikte ve üzerine uygulanan basıncı taşıyabilecek sağlamlıkta imal edilmektedirler. AESP serisi belt preslerde beltlerin hareketleri, belt yönlendirmesi için ve aşırı yüklemelere karşı otomatik güvenlik ve kontrol sistemleri ile teçhiz edilmişlerdir. Belt gerginliğini kontrol eden sistem, pnömatik sistemdeki önlemlere rağmen beltin herhangi bir nedenle aşırı gerilmesi halinde, proximity sensörleri aracılığı ile devreye girerek, tüm sistemi durdurmakta ve isteğe bağlı olarak sesli veya ışıklı (veya her ikisi) ikaz vermektedir. Aynı şekilde belt yönlendirme sistemi, proximity sensörler vasıtası ile elektro pnömatik olarak kontrol edilmekle beraber, herhangi bir nedenle bantta tahribata neden olacak düzeyde aşırı kaçma söz konusu olduğunda, devreye ikinci bir sensör sistemi girerek, tüm sistemi durdurup, müdahale edilinceye kadar ses veya ışıkla ikaz verecektir. Benzer şekilde; yıkama suyunun gelmediği durumlarda beltfiltrepreslerin çalışması; belt presin çalışmadığı durumlarda, daha önceki kademede yer alan, pompanın, Polimer Hazırlama Ünitesi, vb. sistemlerin de otomatik olarak durması gibi, tesisin bütününü ilgilendiren koruma önlemleri de, kontrol panelinde yer almıştır.