POLİELEKTROLİT HAZIRLAMA ÜNİTELERİ

POLİELEKTROLİT HAZIRLAMA & DOZLAMA ÜNİTELERİ

Polielektrolit su/atıksu arıtımında flokülasyonda (yumaklaştırma) ve katı/sıvı ayırma proseslerinde verimliliği arttırmada yardımcı olarak kullanılır. Polielektrolit su veya atıksu çamuruna seyreltilmiş çözelti formunda eklenir. AES ‘nin çamur susuzlaştırma alanındaki geniş tecrübeleri, organik maddelerin hazırlanışı ve dozlanması konusunda da gelişmesine yol açtı. Kurduğumuz birçok tesiste kazandığımız tecrübeler ve bilgiler doğrultusunda değişiklik flokülasyon uygulamaları için standart Polidoz M ve Polidoz A üniteleri geliştirildi.

Dizayn ve İşlev

Polidoz M

Manuel Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

 

Polidoz M, polielektrolitin manuel hazırlanışı için dizayn edilmiştir ve sürekliliği olmayan sistemlerde kullanım için en uygun seçimdir. Çözücü su miktarına göre tespit edilen belli orandaki polielektrolit olgunlaştırma tankında karıştırıcı yardımıyla su ile karıştırılır. Karıştırıcı sürekli çalışır durumdadır. Oluşturulan çözelti deşarj üzerinden dozaj pompası yardımı ile dozlanır.

Polidoz A

Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

 

Otomatik polielektrolit hazırlama ünitesi 3 bölmeden oluşur; çözünme, olgunlaştırma ve depolama bölmeleri. Kuru haldeki flokülasyon maddesi kuru dozlama haznesine konulur. Kuru dozlama haznesini dozlama kapasitesine göre ayarlanır ve edüktöre dozlanır. Edüktörden tanka dozlanan toz halindeki poli su ile karışmaya başladığı anda çözünme fazı başlar. Su girişli basınç kontrolü ile kontrol edilir. Daha sonra çözelti olgunlaştırma bölmesine geçer ve buradaki hızlı karıştırıcı ile homojenizasyonu sağlanır. Son olarak çözelti depolama bölmesine geçer. Bu bölmede bulunan seviye sensörü ile hassas noktalarda hazırlama prosesi kontrol edilir. Kurulan sistemin çalışması için gerekli olan tüm elektrik kontrolü ve komut araçları kontrol paneline yerleştirilmiştir.

 

Avantajları

 • Güvenilirliği kanıtlanmış sabit debi sağlayan 3 bölme sistemi.
 • Tam çözünme ve olgunlaşma.
 • Yerden tasarruf sağlayan kompakt dizayn.
 • İşletim kolaylığı
 • Düşük işletme masrafı.

Kullanım Alanları

 • Su ve Atıksu Arıtımı
 • Çamur Çöktürme
 • Yağ Endüstrisi
 • Kağıt Endüstrisi: Geri
 • Dönüştürülmüş Kağıt ve Selülozlu Suyun Arıtımında
 • Şeker Endüstrisi: Şeker Arıtımında
 • Mermer Endüstrisi
 • Maden Endüstrisi: Maden Zenginleştirmede
 • Deri Endüstrisinde: Atıksu Arıtımında